RONGBACHKIMVN.COM

COMBO BẠCH THỦ ĐỀ 1 SỐ TUYỆT MẬT + BT LÔ 2 NHÁY (HĐXS)

mớiCOMBO BT ĐỀ TUYỆT MẬT + SIÊU LÔ 2 NHÁY TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE

NGÀY COMBO BT ĐỀ + LÔ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 83 +TRƯỢT ĐỀ )
19/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 +TRƯỢT ĐỀ )
18/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 07 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 54 + ĂN ĐỀ 07 )
17/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 85 + TRƯỢT ĐỀ )
16/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 55 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 37 + ĂN ĐỀ 55 )
15/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
14/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ )
13/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
12/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
11/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
10/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 82 + TRƯỢT ĐỀ )
09/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 90 )
08/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 97 + TRƯỢT ĐỀ )
07/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ )
06/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 61 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 61 + ĂN ĐỀ 97)
05/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 75 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
04/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 75 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 57x2 + TRƯỢT ĐỀ )
03/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 10 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 10 + TRƯỢT ĐỀ )
02/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 24 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 24X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 09 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 09 + ĂN ĐỀ 84 )
30/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 07 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 34)
28/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93x2 + TRƯỢT ĐỀ )
27/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 55 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 55X2 + ĂN ĐỀ 76)
26/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 95)
25/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 52X2 + ĂN ĐỀ 68)
24/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + TRƯỢT ĐỀ )
23/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19X2 + ĂN ĐỀ 95 )
22/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
21/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 28 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 28X2 + TRƯỢT ĐỀ )
20/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
19/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + ĂN ĐỀ 53)
18/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 82 + TRƯỢT ĐỀ)
17/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 95 + ĂN ĐỀ 74)
16/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39X2 + TRƯỢT ĐỀ )
15/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 70 + ĐỀ 40 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
12/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58X2 + TRƯỢT ĐỀ )
11/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
09/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
06/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + TRƯỢT ĐỀ )
05/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 05 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
04/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 10 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
03/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + ĂN ĐỀ 73)
02/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
31/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 46 + TRƯỢT ĐỀ )
29/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 46 )
28/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
26/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 64 )
25/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18X2 + TRƯỢT ĐỀ )
24/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 63 )
23/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 83 )
22/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
21/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 98X3 + TRƯỢT ĐỀ )
20/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 64 )
19/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15X2 + ĂN ĐỀ 12 )
18/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
17/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 81 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 81 + TRƯỢT ĐỀ )
16/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 36 )
15/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
14/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18 + ĂN ĐỀ 82 )
13/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93X2 + TRƯỢT ĐỀ )
12/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 10 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 70 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 52 )
08/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
06/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 42)
05/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 64 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
04/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 70 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ)
03/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 67 + ĂN ĐỀ 50)
02/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 63X2 + ĂN ĐỀ 61 )
01/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 737 TRƯỢT CÀNG
19/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 102 ĂN CÀNG 102
18/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 768 TRƯỢT CÀNG
17/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 691 TRƯỢT CÀNG
16/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 355 ĂN CÀNG 355
15/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 665 TRƯỢT CÀNG
14/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 898 TRƯỢT CÀNG
13/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 756 TRƯỢT CÀNG
12/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 973 TRƯỢT CÀNG
11/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 166 ĂN CÀNG 166
10/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 365 TRƯỢT CÀNG
09/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 889 TRƯỢT CÀNG
08/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 980 TRƯỢT CÀNG
07/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 321 TRƯỢT CÀNG
06/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 297 ĂN CÀNG 297
05/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 334 TRƯỢT CÀNG
04/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 775 TRƯỢT CÀNG
03/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 769 TRƯỢT CÀNG
02/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 998 TRƯỢT CÀNG
01/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 284 ĂN CÀNG 284
30/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 664 TRƯỢT CÀNG
29/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 443 TRƯỢT CÀNG
28/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 337 TRƯỢT CÀNG
27/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 776 ĂN CÀNG 776
26/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 895 ĂN CÀNG 895
25/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 965 TRƯỢT CÀNG
24/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 348 TRƯỢT CÀNG
23/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 095 ĂN CÀNG 095
22/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 323 TRƯỢT CÀNG
21/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 568 TRƯỢT CÀNG
20/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 398 TRƯỢT CÀNG
19/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 853 ĂN CÀNG 853
18/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 587 TRƯỢT CÀNG
17/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 374 ĂN CÀNG 374
16/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 987 TRƯỢT CÀNG
15/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 609 TRƯỢT CÀNG
14/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 502 TRƯỢT CÀNG
13/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 298 ĂN CÀNG 298
12/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 298 ĂN CÀNG 298
11/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 689 TRƯỢT CÀNG
10/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 568 TRƯỢT CÀNG
09/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 332 TRƯỢT CÀNG
08/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 560 TRƯỢT CÀNG
07/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 891 TRƯỢT CÀNG
06/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 359 TRƯỢT CÀNG
05/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 576 TRƯỢT CÀNG
04/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 268 TRƯỢT CÀNG
03/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 337 TRƯỢT CÀNG
02/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 556 TRƯỢT CÀNG
01/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 321 TRƯỢT CÀNG
31/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 905 ĂN CÀNG 905
30/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 368 TRƯỢT CÀNG
29/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 146 ĂN CÀNG 146
28/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 368 TRƯỢT CÀNG
27/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 379 TRƯỢT CÀNG
26/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 064 ĂN CÀNG 064
25/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 334 TRƯỢT CÀNG
24/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 363 TRƯỢT CÀNG
23/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 583 ĂN CÀNG 583
22/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 434 TRƯỢT CÀNG
21/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 238 TRƯỢT CÀNG
20/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 465 TRƯỢT CÀNG
19/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 112 ĂN CÀNG 112
18/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 546 TRƯỢT CÀNG
17/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 238 TRƯỢT CÀNG
16/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 738 TRƯỢT CÀNG
15/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 819 ĂN CÀNG 819
14/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 692 TRƯỢT CÀNG
13/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 368 ĂN CÀNG 368
12/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 227 TRƯỢT CÀNG
11/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 510 TRƯỢT CÀNG
10/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 582 TRƯỢT CÀNG
09/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 852 TRƯỢT CÀNG
08/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 128 ĂN CÀNG 128
07/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 450 TRƯỢT CÀNG
06/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 642 ĂN CÀNG 642
05/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 210 TRƯỢT CÀNG
04/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 370 TRƯỢT CÀNG
03/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 050 ĂN CÀNG 050
02/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 761 ĂN CÀNG 761
01/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 815 TRƯỢT CÀNG
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

3 CÀNG 3 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL HOĂC GATE
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
19/07/2019 NHẬN SỐ 678.087.489 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
18/07/2019 NHẬN SỐ 456.765.893 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
17/07/2019 NHẬN SỐ 345.689.991 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
16/07/2019 NHẬN SỐ 355.568.889 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 355
15/07/2019 NHẬN SỐ 368.986.598 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
14/07/2019 NHẬN SỐ 456.965.768 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
13/07/2019 NHẬN SỐ 657.893.297 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 297
12/07/2019 NHẬN SỐ 737.573.938 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
11/07/2019 NHẬN SỐ 573.237.898 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
10/07/2019 NHẬN SỐ 565.368.996 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
09/07/2019 NHẬN SỐ 689.495.357 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
08/07/2019 NHẬN SỐ 675.821.790 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
07/07/2019 NHẬN SỐ 922.321.512 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
06/07/2019 NHẬN SỐ 456.297.785 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 297
05/07/2019 NHẬN SỐ 784.334.562 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
04/07/2019 NHẬN SỐ 775.983.156 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
03/07/2019 NHẬN SỐ 764.489.903 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
02/07/2019 NHẬN SỐ 925.690.988 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
01/07/2019 NHẬN SỐ 736.456.232 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
30/06/2019 NHẬN SỐ 780.623.467 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
29/06/2019 NHẬN SỐ 734.672.590 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 734
28/06/2019 NHẬN SỐ 245.032.674 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
27/06/2019 NHẬN SỐ 772.947.208 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
26/06/2019 NHẬN SỐ 956.985.672 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
25/06/2019 NHẬN SỐ 483.290.768 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 768
24/06/2019 NHẬN SỐ 348.568.978 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
23/06/2019 NHẬN SỐ 095.367.899 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 095
22/06/2019 NHẬN SỐ 256.798.898 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
21/06/2019 NHẬN SỐ 568.886.343 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 886
20/06/2019 NHẬN SỐ 365.780.232 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
19/06/2019 NHẬN SỐ 235.853.353 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 853
18/06/2019 NHẬN SỐ 356.686.798 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
17/06/2019 NHẬN SỐ 374.474.484 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 374
16/06/2019 NHẬN SỐ 676.897.567 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
15/06/2019 NHẬN SỐ 309.509.690 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 509
14/06/2019 NHẬN SỐ 235.020.510 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
13/06/2019 NHẬN SỐ 357.759.879 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 759
12/06/2019 NHẬN SỐ 268.898.589 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
11/06/2019 NHẬN SỐ 465.587.878 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
10/06/2019 NHẬN SỐ 232.556.878 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
09/06/2019 NHẬN SỐ 332.383.338 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 338
08/06/2019 NHẬN SỐ 337.560.898 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
07/06/2019 NHẬN SỐ 281.985.073 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 073
06/06/2019 NHẬN SỐ 232.458.768 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
05/06/2019 NHẬN SỐ 356.676.896 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
04/06/2019 NHẬN SỐ 268.786.778 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
03/06/2019 NHẬN SỐ 321.873.589 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 873
02/06/2019 NHẬN SỐ 356.656.668 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
01/06/2019 NHẬN SỐ 229.192.292 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
31/05/2019 NHẬN SỐ 235.905.590 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 905
30/05/2019 NHẬN SỐ 326.542.232 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
29/05/2019 NHẬN SỐ 263.145.464 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
28/05/2019 NHẬN SỐ 258.747.687 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
27/05/2019 NHẬN SỐ 247.573.474 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 247
26/05/2019 NHẬN SỐ 346.563.368 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
25/05/2019 NHẬN SỐ 323.434.445 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
24/05/2019 NHẬN SỐ 229.364.563 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 563
23/05/2019 NHẬN SỐ 358.890.956 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
22/05/2019 NHẬN SỐ 232.635.838 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 635
21/05/2019 NHẬN SỐ 338.568.834 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
20/05/2019 NHẬN SỐ 325.226.464 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 464
19/05/2019 NHẬN SỐ 115.512.213 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
18/05/2019 NHẬN SỐ 256.849.327 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 849
17/05/2019 NHẬN SỐ 378.980.568 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
16/05/2019 NHẬN SỐ 236.768.836 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
15/05/2019 NHẬN SỐ 325.568.980 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
14/05/2019 NHẬN SỐ 289.982.336 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 982
13/05/2019 NHẬN SỐ 356.668.098 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
12/05/2019 NHẬN SỐ 228.886.387 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 886
11/05/2019 NHẬN SỐ 510.300.201 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
10/05/2019 NHẬN SỐ 382.735.825 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 735
09/05/2019 NHẬN SỐ 352.245.550 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
08/05/2019 NHẬN SỐ 128.320.918 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 128
07/05/2019 NHẬN SỐ 350.621.120 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
06/05/2019 NHẬN SỐ 246.642.541 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 642
05/05/2019 NHẬN SỐ 329.010.510 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
04/05/2019 NHẬN SỐ 327.901.360 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
03/05/2019 NHẬN SỐ 460.370.050 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 050
02/05/2019 NHẬN SỐ 217.571.761 KẾT QUẢ: ĂN CÀNG 761
01/05/2019 NHẬN SỐ 415.515.651 KẾT QUẢ: TRƯỢT CÀNG
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT (HĐXS)

mớiDÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN ĐỀ 3 SỐ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 NHẬN SỐ : 78.87.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
19/07/2019 NHẬN SỐ : 12.21.20 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
18/07/2019 NHẬN SỐ : 07.70.71 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 07
17/07/2019 NHẬN SỐ : 89.98.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
16/07/2019 NHẬN SỐ : 45.54.55 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 55
15/07/2019 NHẬN SỐ : 78.87.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
14/07/2019 NHẬN SỐ : 67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
13/07/2019 NHẬN SỐ : 45.54.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
12/07/2019 NHẬN SỐ : 37.73.89 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 89
11/07/2019 NHẬN SỐ : 37.73.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
10/07/2019 NHẬN SỐ : 56.65.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
09/07/2019 NHẬN SỐ : 78.87.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
08/07/2019 NHẬN SỐ : 38.83.21 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 83
07/07/2019 NHẬN SỐ : 12.21.22 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
06/07/2019 NHẬN SỐ : 56.65.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
05/07/2019 NHẬN SỐ : 34.43.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
04/07/2019 NHẬN SỐ : 02.20.75 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 20
03/07/2019 NHẬN SỐ : 56.65.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
02/07/2019 NHẬN SỐ : 67.76.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
01/07/2019 NHẬN SỐ : 23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
30/06/2019 NHẬN SỐ : 67.03.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
29/06/2019 NHẬN SỐ : 78.43.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
28/06/2019 NHẬN SỐ : 37.75.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
27/06/2019 NHẬN SỐ : 93.21.76 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 76
26/06/2019 NHẬN SỐ : 78.06.95 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 95
25/06/2019 NHẬN SỐ : 27.94.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
24/06/2019 NHẬN SỐ : 36.63.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
23/06/2019 NHẬN SỐ : 56.65.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
22/06/2019 NHẬN SỐ : 23.32.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
21/06/2019 NHẬN SỐ : 56.65.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
20/06/2019 NHẬN SỐ : 34.43.45 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
19/06/2019 NHẬN SỐ : 35.53.54 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 53
18/06/2019 NHẬN SỐ : 56.65.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
17/06/2019 NHẬN SỐ : 47.74.48 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74
16/06/2019 NHẬN SỐ : 67.76.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
15/06/2019 NHẬN SỐ : 06.60.09 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 09
14/06/2019 NHẬN SỐ :02.20.01 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 01
13/06/2019 NHẬN SỐ :35.53.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
12/06/2019 NHẬN SỐ :89.98.95 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 98
11/06/2019 NHẬN SỐ :15.51.16 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
10/06/2019 NHẬN SỐ :56.65.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
09/06/2019 NHẬN SỐ :23.32.38 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 38
08/06/2019 NHẬN SỐ :25.52.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
07/06/2019 NHẬN SỐ :37.73.78 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 73
06/06/2019 NHẬN SỐ :23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
05/06/2019 NHẬN SỐ :56.65.67 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 67
04/06/2019 NHẬN SỐ :23.32.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
03/06/2019 NHẬN SỐ :37.73.38 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 73
02/06/2019 NHẬN SỐ :23.32.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
01/06/2019 NHẬN SỐ :56.65.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
31/05/2019 NHẬN SỐ :19.91.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
30/05/2019 NHẬN SỐ :23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
29/05/2019 NHẬN SỐ :45.54.46 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 46
28/05/2019 NHẬN SỐ :23.32.37 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
27/05/2019 NHẬN SỐ :46.64.47 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 47
26/05/2019 NHẬN SỐ :34.43.45 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
25/05/2019 NHẬN SỐ :23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
24/05/2019 NHẬN SỐ :56.65.63 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 63
23/05/2019 NHẬN SỐ :25.52.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
22/05/2019 NHẬN SỐ :56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
21/05/2019 NHẬN SỐ :32.23.34 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 34
20/05/2019 NHẬN SỐ :45.54.64 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 64
19/05/2019 NHẬN SỐ :12.21.23 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 12
18/05/2019 NHẬN SỐ :34.43.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
17/05/2019 NHẬN SỐ :56.65.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
16/05/2019 NHẬN SỐ :23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
15/05/2019 NHẬN SỐ :18.81.19 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 19
14/05/2019 NHẬN SỐ :28.82.83 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 82
13/05/2019 NHẬN SỐ :24.42.45 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
12/05/2019 NHẬN SỐ :58.85.86 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 86
11/05/2019 NHẬN SỐ :01.10.02 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
10/05/2019 NHẬN SỐ :28.82.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
09/05/2019 NHẬN SỐ :25.52.51 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 52
08/05/2019 NHẬN SỐ :27.72.28 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 28
07/05/2019 NHẬN SỐ :23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
06/05/2019 NHẬN SỐ :24.42.43 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 42
05/05/2019 NHẬN SỐ :01.10.02 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
04/05/2019 NHẬN SỐ :23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
03/05/2019 NHẬN SỐ :50.60.70 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 50
02/05/2019 NHẬN SỐ :06.60.61 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 61
01/05/2019 NHẬN SỐ :15.51.16 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT (HĐXS)

mớiSIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
18/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
17/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 08 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 08X2
16/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
15/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
14/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
13/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42X2
12/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
11/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
10/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
09/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
08/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
07/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
06/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
04/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
03/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98x2
02/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
01/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15
30/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 50 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 50X2
29/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48
28/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
27/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
25/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
24/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19X2
22/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09
21/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82
19/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
18/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
17/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
15/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
12/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
11/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26
10/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
09/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83X2
08/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
07/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
06/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47
05/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
04/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
03/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
02/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
01/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
31/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT
30/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
27/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
26/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
25/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
24/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
23/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
22/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
21/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98X3
20/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
19/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X2
18/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82
17/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X2
16/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
14/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
12/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
11/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
10/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
09/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
08/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
07/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
06/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
05/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70
04/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 24
02/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
01/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 68.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
19/07/2019 51.36 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/07/2019 48.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 48X2
17/07/2019 63.51 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/07/2019 93.26 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/07/2019 94.87 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 87X2
14/07/2019 68.12 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/07/2019 23.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/07/2019 37.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 37
11/07/2019 24.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/07/2019 59.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/07/2019 38.85 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 38
08/07/2019 17.61 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/07/2019 39.24 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/07/2019 39.75 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/07/2019 48.04 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/07/2019 92.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/07/2019 91.63 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/07/2019 24.00 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/07/2019 15.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/06/2019 29.43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
29/06/2019 86.94 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 86X2
28/06/2019 12.51 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/06/2019 26.75 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 26
26/06/2019 68.17 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/06/2019 22.79 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 22
24/06/2019 39.48 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/06/2019 16.26 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/06/2019 23.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98X2
21/06/2019 15.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/06/2019 29.43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
19/06/2019 90.16 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/06/2019 45.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
17/06/2019 19.08 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/06/2019 12.28 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/06/2019 23.39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
14/06/2019 15.09 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/06/2019 17.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/06/2019 52.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/06/2019 43.68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
10/06/2019 68.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/06/2019 18.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/06/2019 32.58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 58
07/06/2019 36.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/06/2019 47.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/06/2019 23.58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 58X2
04/06/2019 59.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/06/2019 62.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/06/2019 38.64 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/06/2019 19.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT
31/05/2019 39.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/05/2019 32.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
29/05/2019 89.36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
28/05/2019 27.36 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/05/2019 32.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/05/2019 12.08 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/05/2019 29.18 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/05/2019 35.70 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/05/2019 38.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/05/2019 12.39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
21/05/2019 34.29 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/05/2019 21.81 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/05/2019 15.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/05/2019 19.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/05/2019 32.91 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/05/2019 15.23 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/05/2019 19.35 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/05/2019 59.18 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/05/2019 59.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/05/2019 15.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/05/2019 23.35 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/05/2019 56.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/05/2019 39.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/05/2019 15.36 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/05/2019 32.59 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/05/2019 18.29 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/05/2019 83.35 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/05/2019 19.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/05/2019 76.63 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/05/2019 36.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/05/2019 39.52 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT (HĐXS)

mới DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 51.87.16 ĂN XIÊN
19/07/2019 23.92.76 ĂN LÔ 92.76
18/07/2019 97.32.76 ĂN XIÊN
17/07/2019 14.79.40 ĂN LÔ 14.40X2
16/07/2019 90.58.29 ĂN XIÊN
15/07/2019 08.85.31 ĂN XIÊN
14/07/2019 26.68.93 ĂN LÔ 26X2.68
13/07/2019 46.63.29 ĂN XIÊN
12/07/2019 37.82.29 ĂN LÔ 37.82
11/07/2019 19.84.40 ĂN XIÊN
10/07/2019 23.59.82 ĂN LÔ 59X2.82
09/07/2019 67.18.82 ĂN XIÊN
08/07/2019 21.38.75 ĂN LÔ 21.75
07/07/2019 95.70.83 ĂN XIÊN
06/07/2019 68.21.90 ĂN LÔ 68X2.90
05/07/2019 21.09.83 ĂN XIÊN
04/07/2019 99.78.13 ĂN 99.13
03/07/2019 07.96.57 ĂN XIÊN
02/07/2019 55.42.79 ĂN LÔ 55.79
01/07/2019 15.24.39 ĂN XIÊN
30/06/2019 99.25.46 ĂN LÔ 99.46
29/06/2019 36.08.11 ĂN XIÊN
28/06/2019 88.54.09 ĂN LÔ 54X2.09
27/06/2019 64.31.71 ĂN XIÊN
26/06/2019 19.84.42 ĂN LÔ 19.42
25/06/2019 98.26.52 ĂN LÔ 52X2
24/06/2019 58.74.90 ĂN XIÊN
23/06/2019 32.85.62 ĂN LÔ 85.62
22/06/2019 09.45.68 ĂN LÔ 09.45
21/06/2019 15.28.39 ĂN LÔ 28X2
20/06/2019 29.58.52 ĂN XIÊN
19/06/2019 68.90.16 ĂN XIÊN
18/06/2019 39.45.98 ĂN LÔ 39.98
17/06/2019 65.28.19 ĂN LÔ 28.19
16/06/2019 12.28.98 ĂN XIÊN
15/06/2019 23.39.95 ĂN LÔ 39.95
14/06/2019 15.09.82 ĂN XIÊN
13/06/2019 17.34.59 ĂN XIÊN
12/06/2019 29.43.19 TRƯỢT
11/06/2019 15.26.83 ĂN LÔ 26.83
10/06/2019 32.68.93 ĂN XIÊN
09/06/2019 39.52.83 ĂN XIÊN
08/06/2019 58.93.43 ĂN LÔ 58.43
07/06/2019 36.93.68 ĂN XIÊN
06/06/2019 47.52.82 ĂN XIÊN
05/06/2019 12.38.95 ĂN XIÊN
04/06/2019 23.68.91 ĂN XIÊN
03/06/2019 19.82.89 ĂN XIÊN
02/06/2019 45.68.90 ĂN LÔ 45X2.68
01/06/2019 23.15.82 ĂN LÔ 23.82
31/05/2019 39.45.67 ĂN XIÊN
30/05/2019 46.73.06 ĂN LÔ 46.73
29/05/2019 23.36.90 ĂN LÔ 36
28/05/2019 15.38.93 TRƯỢT
27/05/2019 16.39.95 ĂN LÔ 16
26/05/2019 16.39.91 TRƯỢT
25/05/2019 29.18.32 ĂN XIÊN
24/05/2019 32.65.70 ĂN LÔ 32.70
23/05/2019 38.65.69 ĂN XIÊN
22/05/2019 45.39.73 ĂN XIÊN
21/05/2019 29.46.69 ĂN XIÊN
20/05/2019 21.45.68 ĂN XIÊN
19/05/2019 15.49.58 ĂN XIÊN
18/05/2019 19.82.09 ĂN XIÊN
17/05/2019 15.32.91 ĂN XIÊN
16/05/2019 23.90.15 ĂN XIÊN
15/05/2019 19.23.08 ĂN XIÊN
14/05/2019 59.68.82 ĂN XIÊN
13/05/2019 21.46.91 ĂN XIÊN
12/05/2019 15.68.23 ĂN XIÊN
11/05/2019 32.91.52 ĂN XIÊN
10/05/2019 17.28.56 ĂN XIÊN
09/05/2019 93.59.27 ĂN XIÊN
08/05/2019 15.36.68 ĂN XIÊN
07/05/2019 32.59.68 ĂN LÔ 32.59X2
06/05/2019 18.56.43 ĂN XIÊN
05/05/2019 35.63.85 ĂN XIÊN
04/05/2019 15.23.45 ĂN LÔ 23X2.45
03/05/2019 29.82.95 ĂN LÔ 82
02/05/2019 45.36.87 ĂN LÔ 36.45
01/05/2019 32.59.83 ĂN XIÊN
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 4 VIP

mớiSoi cầu DÀN LÔ XIÊN 4 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 45.16.72.83 ĂN XIÊN
19/07/2019 39.84.69.98 ĂN LÔ 39.84.98
18/07/2019 54.32.18.78 ĂN XIÊN
17/07/2019 15.78.08.92 ĂN LÔ 78.08X2.92
16/07/2019 29.58.90.58 ĂN XIÊN
15/07/2019 23.53.49.91 ĂN LÔ 23X2.53
14/07/2019 37.82.25.69 ĂN LÔ 37.82.25X2
13/07/2019 42.67.89.23 ĂN LÔ 42X2.89.23
12/07/2019 86.50.36.64 ĂN LÔ 86.36.64
11/07/2019 57.89.32.71 ĂN LÔ 57X2.32.71
10/07/2019 23.59.82.65 ĂN LÔ 59X2.82
09/07/2019 67.45.73.91 ĂN LÔ 67.73
08/07/2019 78.21.17.50 ĂN LÔ 21.17.50
07/07/2019 23.79.68.26 ĂN LÔ 23X2.26
06/07/2019 98.57.30.02 ĂN LÔ 57.30.02
05/07/2019 33.78.09.12 ĂN LÔ 33X2.09.12
04/07/2019 57.03.82.27 ĂN LÔ 57X2.82
03/07/2019 87.50.76.88 ĂN XIÊN
02/07/2019 58.15.69.04 ĂN LÔ 58.15.04
01/07/2019 15.09.52.85 ĂN XIÊN
30/06/2019 23.67.59.05 ĂN LÔ 23.67.
29/06/2019 29.67.35.48 ĂN LÔ 29.35.48
28/06/2019 20.78.37.68 ĂN LÔ 20.37.
27/06/2019 55.84.27.02 ĂN LÔ 55X2.27.02
26/06/2019 68.76.19.95 ĂN XIÊN
25/06/2019 22.87.68.19 ĂN LÔ 22.68.19
24/06/2019 32.56.72.90 ĂN LÔ 72X2.90
23/06/2019 16.26.95.57 ĂN XIÊN
22/06/2019 56.87.90.95 ĂN LÔ 87.95X2
21/06/2019 28.09.34.46 ĂN XIÊN
20/06/2019 23.58.90.52 ĂN LÔ 58.52
19/06/2019 16.08.93.45 ĂN XIÊN
18/06/2019 15.23.68.98 ĂN LÔ 23.98
17/06/2019 19.28.48.54 ĂN XIÊN
16/06/2019 23.56.98.12 ĂN LÔ 98X2.12
15/06/2019 56.95.78.32 ĂN LÔ 95.78.32
14/06/2019 15.09.65.83 ĂN LÔ 15.09.83
13/06/2019 29.56.91.34 ĂN LÔ 56X2.91
12/06/2019 16.83.63.93 ĂN XIÊN
11/06/2019 76.87.95.36 ĂN LÔ 76.95
10/06/2019 18.09.32.59 ĂN XIÊN
09/06/2019 12.52.83.09 ĂN LÔ 52.83X2
08/06/2019 23.45.07.65 ĂN LÔ 07.65X2
07/06/2019 15.68.93.21 ĂN XIÊN
06/06/2019 34.47.61.78 ĂN XIÊN
05/06/2019 12.38.58.95 ĂN XIÊN
04/06/2019 23.68.95.89 ĂN XIÊN
03/06/2019 19.82.89.46 ĂN XIÊN
02/06/2019 35.68.90.93 ĂN LÔ 68.93
01/06/2019 23.56.82.98 ĂN LÔ 23.82.98
31/05/2019 43.56.87.12 ĂN LÔ 43.12
30/05/2019 23.46.89.90 ĂN XIÊN
30/05/2019 34.43.68.86 ĂN LÔ 34.43.86
29/05/2019 37.73.38.83 ĂN LÔ 37X2.73
28/05/2019 23.32.67.76 ĂN LÔ 67.76
27/05/2019 16.05.91.83 ĂN LÔ 16.05
26/05/2019 12.28.56.90 ĂN LÔ 12.38.90
25/05/2019 29.32.18.59 ĂN XIÊN
24/05/2019 32.65.87.70 ĂN LÔ 32.65.70
23/05/2019 38.65.92.43 ĂN XIÊN
22/05/2019 12.56.92.47 ĂN LÔ 47X2
21/05/2019 19.29.46.87 ĂN XIÊN
20/05/2019 21.82.45.02 ĂN XIÊN
19/05/2019 82.07.15.68 ĂN XIÊN
18/05/2019 19.82.67.09 ĂN XIÊN
17/05/2019 05.91.32.65 ĂN LÔ 05.91.32
16/05/2019 29.63.85.76 ĂN LÔ 85
15/05/2019 18.09.39.54 ĂN LÔ 18.39
14/05/2019 65.98.59.68 ĂN LÔ 59.68
13/05/2019 21.46.59.68 ĂN XIÊN
12/05/2019 12.68.23.09 ĂN LÔ 68.23
11/05/2019 23.52.91.47 ĂN XIÊN
10/05/2019 09.43.56.85 ĂN LÔ 56.85
09/05/2019 59.68.27.93 ĂN XIÊN
08/05/2019 15.68.90.36 ĂN XIÊN
07/05/2019 23.56.98.15 ĂN LÔ 23.98
06/05/2019 18.43.56.67 ĂN XIÊN
05/05/2019 19.35.63.85 ĂN XIÊN
04/05/2019 15.43.65.48 ĂN LÔ 43.48X2
03/05/2019 76.53.24.96 ĂN XIÊN
02/05/2019 23.39.45.89 ĂN XIÊN
01/05/2019 43.65.87.93 ĂN LÔ 43.93
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP

mớiSoi cầu DÀN ĐỀ 5 SỐ từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
20/07/2019 56.65.89.98.34 TRƯỢT
19/07/2019 02.20.12.21.45 ĂN ĐỀ 02
18/07/2019 12.21.56.65.89 TRƯỢT ĐỀ
17/07/2019 57.75.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
18/07/2019 36.63.45.54.78 TRƯỢT ĐỀ
16/07/2019 45.54.55.56.65 ĂN ĐỀ 55
15/07/2019 78.87.56.65.90 TRƯỢT ĐỀ
14/07/2019 14.41.34.43.89 TRƯỢT ĐỀ
13/07/2019 67.76.34.43.59 ĂN ĐỀ 89
12/07/2019 56.65.89.98.67 ĂN ĐỀ 89
11/07/2019 67.76.78.87.37 TRƯỢT ĐỀ
10/07/2019 23.32.45.54.56 TRƯỢT ĐỀ
09/07/2019 25.52.09.90.89 ĂN ĐỀ 90
08/07/2019 67.76.12.21.34 TRƯỢT ĐỀ
07/07/2019 67.76.89.98.45 TRƯỢT ĐỀ
06/07/2019 56.65.79.97.59 ĂN ĐỀ 97
05/07/2019 47.74.34.43.78 TRƯỢT ĐỀ
04/07/2019 56.65.07.70.75 TRƯỢT ĐỀ
03/07/2019 67.76.48.84.87 TRƯỢT ĐỀ
02/07/2019 47.74.45.54.27 TRƯỢT ĐỀ
01/07/2019 25.52.48.84.46 ĂN ĐỀ 84
30/06/2019 12.21.45.54.56 TRƯỢT ĐỀ
29/06/2019 67.90.43.75.87 TRƯỢT ĐỀ
28/06/2019 37.98.84.23.32 TRƯỢT ĐỀ
27/06/2019 67.76.44.59.53 ĂN ĐỀ 76
26/06/2019 98.25.10.59.64 TRƯỢT ĐỀ
25/06/2019 06.46.78.68.45 ĂN ĐỀ 68
24/06/2019 12.56.87.90.68 TRƯỢT ĐỀ
23/06/2019 15.51.26.62.56 TRƯỢT ĐỀ
22/06/2019 23.32.45.54.56 TRƯỢT ĐỀ
21/06/2019 15.51.17.71.76 TRƯỢT ĐỀ
20/06/2019 34.43.56.65.67 TRƯỢT ĐỀ
19/06/2019 34.43.35.53.56 ĂN ĐỀ 53
18/06/2019 23.32.54.45.56 TRƯỢT ĐỀ
17/06/2019 45.54.47.74.48 ĂN ĐỀ 74
16/06/2019 15.51.17.71.18 TRƯỢT
15/06/2019 23.32.56.65.68 TRƯỢT
14/06/2019 01.10.02.20.05 ĂN ĐỀ 01
13/06/2019 23.32.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
12/06/2019 78.87.89.98.95 ĂN ĐỀ 98
11/06/2019 34.43.56.65.57 TRƯỢT
10/06/2019 15.51.17.71.18 TRƯỢT
09/06/2019 45.54.23.32.34 TRƯỢT
08/06/2019 45.54.57.75.78 ĂN ĐỀ 75
07/06/2019 23.32.45.54.56 TRƯỢT ĐỀ
06/06/2019 12.21.23.32.34 TRƯỢT ĐỀ
05/06/2019 56.65.67.76.68 ĂN ĐỀ 67
04/06/2019 12.21.23.32.34 TRƯỢT ĐỀ
03/06/2019 45.54.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
02/06/2019 23.32.45.54.46 TRƯỢT ĐỀ
01/06/2019 18.81.19.91.92 ĂN ĐỀ 91
31/05/2019 12.21.45.54.56 TRƯỢT ĐỀ
30/05/2019 23.32.28.82.29 TRƯỢT ĐỀ
29/05/2019 45.54.46.64.43 ĂN ĐỀ 46
28/05/2019 15.51.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
27/05/2019 34.43.46.64.47 ĂN ĐỀ 47
26/05/2019 15.51.34.43.46 TRƯỢT ĐỀ
25/05/2019 23.32.34.43.45 TRƯỢT ĐỀ
24/05/2019 61.36.63.46.64 ĂN ĐỀ 63
23/05/2019 38.83.37.73.39 ĂN ĐỀ 83
22/05/2019 23.32.25.52.54 TRƯỢT ĐỀ
21/05/2019 15.51.56.65.57 TRƯỢT ĐỀ
20/05/2019 34.43.45.54.46 TRƯỢT ĐỀ
19/05/2019 12.21.13.31.15 ĂN ĐỀ 12
18/05/2019 45.54.47.74.48 TRƯỢT
17/05/2019 56.65.58.85.59 TRƯỢT
16/05/2019 25.52.26.62.36 ĂN ĐỀ 36
15/05/2019 45.54.56.65.67 TRƯỢT
14/05/2019 26.62.28.82.29 ĂN ĐỀ 82
13/05/2019 34.43.24.42.45 TRƯỢT ĐỀ
12/05/2019 56.65.68.86.89 ĂN ĐỀ 86
11/05/2019 23.32.34.43.45 TRƯỢT ĐỀ
10/05/2019 28.82.15.51.16 TRƯỢT ĐỀ
09/05/2019 23.32.25.52.26 ĂN ĐỀ 52
08/05/2019 27.72.28.82.29 ĂN ĐỀ 28
07/05/2019 25.52.56.65.58 TRƯỢT
06/05/2019 23.32.24.42.25 ĂN ĐỀ 42
05/05/2019 12.21.01.10.02 TRƯỢT
04/05/2019 19.91.29.92.93 TRƯỢT
03/05/2019 23.32.56.65.67 TRƯỢT
02/05/2019 15.51.56.65.61 ĂN ĐỀ 61
01/05/2019 23.32.24.42.25 TRƯỢT
30/04/2019 46.64.78.87.89 TRƯỢT
29/04/2019 16.61.17.71.18 ĂN ĐỀ 17
28/04/2019 78.87.90.09.08 TRƯỢT ĐỀ
27/04/2019 46.64.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
26/04/2019 23.32.56.65.67 TRƯỢT ĐỀ
25/04/2019 34.43.56.65.57 TRƯỢT ĐỀ
24/04/2019 23.32.27.72.28 TRƯỢT ĐỀ
23/04/2019 12.21.14.41.15 ĂN ĐỀ 41
22/04/2019 46.64.25.52.26 TRƯỢT
21/04/2019 23.32.34.43.45 TRƯỢT
20/04/2019 78.87.89.98.97 ĂN ĐỀ 97
19/04/2019 67.76.68.86.69 TRƯỢT
18/04/2019 34.43.67.76.89 TRƯỢT
17/04/2019 15.51.19.91.17 ĂN ĐỀ 19
16/04/2019 23.32.25.52.26 TRƯỢT
15/04/2019 34.43.45.54.46 ĂN ĐỀ 43
14/04/2019 23.32.46.64.48 TRƯỢT
13/04/2019 15.51.25.52.26 TRƯỢT
12/04/2019 05.50.08.80.09 ĂN ĐỀ 08
11/04/2019 56.65.58.85.59 TRƯỢT
10/04/2019 34.43.45.54.46 TRƯỢT
09/04/2019 57.75.56.65.58 ĂN ĐỀ 65
08/04/2019 12.21.16.61.17 TRƯỢT
07/04/2019 23.32.68.86.69 TRƯỢT
06/04/2019 67.76.68.86.69 TRƯỢT
05/04/2019 34.43.46.64.57 TRƯỢT
04/04/2019 35.53.68.86.98 TRƯỢT
03/04/2019 25.52.34.43.45 ĂN ĐỀ 34
02/04/2019 38.83.39.93.94 ĂN ĐỀ 93
01/04/2019 19.91.20.20.21 ĂN ĐỀ 20
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC